Xacobe Martínez Antelo

Dende os nosos comezos na industria musical o jazz é un elemento esencial en Mada Producións. Dende a nósa oficina poñemos especial esforzo na promoción e apoio do jazz galego dentro e fóra das nósas fronteiras, e esto ven dado especialmente polo traballo que vimos realizando dende hai máis de unha ducia de anos con Xacobe Martínez Antelo.

Martínez Antelo é un dos músicos máis activos da música galega en xeral e do jazz en particular, liderando ou co-liderando proxectos de grandísima proxección internacional, sempre creando música de alta calidade e deseñando proxectos realmente únicos e orixinais.
Para Mada Producións é unha auténtica honra que este músico conte con nós para acompañalo nos seus magníficos proxectos.

Por algún motivo no se a completado la carga de la galeria, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar